Speltherapie

This image for Image Layouts addon

Speltherapie is een vorm van psychotherapie waarin de therapeut spel inzet als taal. Kinderen vinden het vaak moeilijk om te praten, zij spelen liever over wat hen bezig houdt. Spelenderwijs leert het kind zijn of haar gedachten en gevoelens te uiten, begrijpen en ordenen.

Het "doen alsof" in spel biedt veiligheid en ruimte om te experimenteren. De therapeut biedt ondersteuning aan het spel, geeft woorden aan het spel en de gevoelens die het oproept. Hierdoor ontstaan er nieuwe inzichten en krijgt het kind langzaam meer grip op de wereld om zich heen.