De kosten euro's

De kosten voor een coachingstraject:

 • De intake: €80,-
 • Coaching sessie: €65,- per sessie
 • Evaluatiegesprek: €65,-
 • Verslaglegging naar aanleiding van de afronding: €50,-
 • Schoolbezoek: €65,-

Deze kosten zijn exclusief BTW (21%).

Vergoeding

Kindercoaching is preventieve begeleiding en wordt in de basis niet vergoed. Een enkele keer wil een zorgverzekering wel een deel vergoeden. Voor specifieke informatie hierover, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

PGB (Persoons Gebonden Budget)

Soms kan de coaching vanuit een PGB betaald worden. Een PGB is geld waarmee u zelf jeugdhulp voor uw kind inkoopt. Heeft u een indicatie voor jeugdhulp? Heeft uw kind hulp nodig door een beperking of psychische problemen? En is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij uw gemeente.

Belasting

Onder de noemer psychosociale hulpverlening/begeleiding kunnen de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting worden opgevoerd. U kunt de gemaakte kosten ook als bijzondere ziektekosten op uw belastingaangifte aftrekken. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Doorverwijzing

Een doorverwijzing van de huisarts is  nodig.

This image for Image Layouts addon

De kosten voor een speltraject:

 • De intake: €75,-
 • Een spelsessie: €75,-
 • Een evaluatie of tussentijds gesprek: €75,-
 • Een eindverslag: €75,-

Speltherapie valt onder de BTW vrijstelling voor medische beroepen.

Vergoeding

Speltherapie wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed door een aantal zorgverzekeraars. Voordat vergoeding plaats kan vinden, moet er vaak wel aan één of meerdere voorwaarden worden voldaan:

 • De speltherapeut is gediplomeerd en geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS).
 • Sommige zorgverzekeraars stellen de aanvullende voorwaarde dat de speltherapeut ook is aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroeps oefenaren Complementaire Zorg) en TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg)

Kijk ook eens op de site van de NVVS, de beroepsvereniging van speltherapeuten, voor actuele informatie over vergoedingen.

Vermeld bij het navragen de naam van de praktijk:

Zorgverzekeraars kunnen ook vragen naar:

 • AGB-code zorgverlener: 90091687
 • Geregistreerd lid van NVVS onder nummer: 111159
 • Geregistreerd lid van FVB onder nummer: 111159
 • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67925111

PGB (Persoons Gebonden Budget)

Soms kan de speltherapie vanuit een PGB betaald worden. Een PGB is geld waarmee u zelf jeugdhulp voor uw kind inkoopt. Heeft u een indicatie voor jeugdhulp? Heeft uw kind hulp nodig door een beperking of psychische problemen? En is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij uw gemeente.

Belasting

Via de belastingdienst zijn de gemaakte therapiekosten (zorgkosten) die niet vergoed worden mogelijk aftrekbaar. Het is raadzaam om te informeren bij de belastingdienst of de gemaakte kosten fiscaal aftrekbaar zijn. Kosten voor kinder- en jeugdtherapie kunnen worden afgetrokken bij de belastingaangifte onder de post Bijzondere Ziektekosten voor zover niet vergoed door de zorgverzekeraar of andere instantie. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Doorverwijzing

Hiervoor is een doorverwijzing van de huisarts nodig.