Wat is een speltherapeut?

Jongetje op skateboard met straaljagervleugels op zijn rug

Een speltherapeut geeft therapie in de vorm van spel. Volwassenen praten, kinderen spelen. De kracht van de therapie ligt in een veilige en vertrouwde relatie van de therapeut met het kind. Wanneer een kind ervaart dat het onvoorwaardelijk geaccepteerd wordt door iemand die er ook echt is voor het kind en meeleeft en meevoelt met wat het kind speelt, zal het kind de vrijheid voelen om zich volledig te uiten en zich begrepen en gesteund voelen. Wanneer kinderen ervaren dat ze volledig vertrouwen krijgen en geaccepteerd worden, gaan zij zichzelf waarderen en accepteren en ontstaat er verandering en groei.