Wat doet een speltherapeut?

This image for Image Layouts addon

We starten met een verkennende fase waarin het gaat om ontmoeting, bouwen aan relatie en veiligheid creëren. De informatie die uit de intake van de ouder(s) is gekomen wordt in de verkennende fase gekoppeld aan wat zichtbaar wordt in het spel. Van daaruit worden samen met u doelen opgesteld voor de therapie.

Tijdens de kern van de therapie, de verdiepende fase, gaat het om het versterken en verdiepen van het spel en dit inhoudelijk beïnvloeden. Door bij herhaling een gebeurtenis symbolisch na te spelen en de uitkomst te veranderen of om te keren, ervaart het kind controle en kan het komen tot een innerlijke uitweg. Daarmee is het beter in staat zich aan te passen aan het probleem. Kinderen zijn zich zelden bewust van de symbolische weergave van hun spel en juist daarom is het veilig. Spelen is vrij, maakt vrolijk en in spel kunnen kinderen vaak hun aandacht goed vasthouden.

Halverwege de verdiepende fase vindt een eerste evaluatie plaats. Wat wordt zichtbaar in de spelkamer? Vindt er verandering plaats? Wordt dit ook al zichtbaar thuis? Welke doelen vragen nog aandacht? Met die informatie gaan we verder om uiteindelijk uit te komen bij de eindfase. Het spel wordt minder intens en uw kind voelt zich fijner. Vaak geeft het kind ook aan dat het nu sterk genoeg is om zonder therapie verder te gaan.