Wat doet een kindercoach

This image for Image Layouts addon

Een kindercoach luistert, zowel naar de ouder als naar het kind, om de hulpvraag helder te krijgen. Heeft het kind dezelfde hulpvraag als de ouder(s)? Ervaart het ook een probleem? Wil het hulp? Wat denkt het kind nodig te hebben?

Daarna gaan we op pad. Over het pad doen we ongeveer vijf bijeenkomsten, met of zonder ouders. We kunnen praten, spelen, tekenen, luisteren naar een verhaal en of wandelen. Dingen doen waarbij je mag ontdekken dat de oplossing dichtbij is en dat je talenten hebt die je kunt gebruiken om de oplossing te vinden.

Na vijf bijeenkomsten evalueren we wat er geleerd is en in hoeverre het probleem opgelost of verminderd is. Aan de hand van deze evaluatie bepalen we of er nog meer hulp of andere hulp nodig is of dat het beoogde resultaat is behaald.